2008 06 03

Rysk opposition försvinner

Den ryska oppositionen har allt svårare att göra sin stämma hörd. Den moderna varianten av auktoritärt ledarskap handlar inte längre om att fängsla och misshandla sina politiska motståndare. Nej, det handlar om att inte låta dem komma till tals. I ett land där merparten av alla medier kontrolleras av ledaren försvinner de kritiska rösterna. För …   ►