2008 07 10

Försvarsutskottet hade ingen aning

Nu börjar medierna debattera FRA-lagen på en lite högre nivå. Från att först negligerat frågan börjar nu etablerade journalister att nysta i signalspanings-härvan. Svd menar att riksdagens försvarsutskott inte informerades om att Sveriges spaning mot Ryssland är ett av huvudskälen bakom FRA-lagen. Åtminstone menar representanter från utskottet att så är fallet. Detta är en märklig …   →