2008 08 01

Statens grepp om din hals

Statens urgamla affärsidé går ut på att skydda medborgarna från hot. Genom att uppbåda en armé kunde kungar och furstar driva in skatter vare sig bönder och borgare behövde beskydd eller ej. Det ligger i statens intresse att krig och oroligheter uppstår. Fred och lugn innebär i det här läget att staten och dess lakejer …   →