2008 10 02

Republikanerna stämplade som KUFAR?

Det gick inte många dagar innan media började häckla den republikanske vicepresident-kandidaten Sarah Palin; den senaste grodan handlar om hur den trängde Palin inte kan räkna upp en enda tidning som hon läser. Och TV-programmet Saturday night live, driver hämningslöst med hennes lite bondska, naiva framtoning. Den sittande presidenten George Bush har också fått utstå …   →