2008 10 18

Är personlig frihet viktigare än ekonomisk frihet?

Om våra politiker tummar på den personliga integriteten tar det hus i helvete, som t ex bloggbävningen i somras, då i princip alla svenska bloggare unisont förenade sig emot den s k FRA-lagen. För oss västerlänningar är det närmast en självklarhet att slippa övervakning, registrering, tvång eller hot från myndigheter eller statsmakter. De folkvalda ska …   →