2008 10 28

Terrorlagar används mot isländsk bank

För er som trodde att terrorlagar bara skulle användas mot det islamistiska hotet, visar nu den brittiska regeringen att så inte är fallet. De har kapat den isländska banken Kaupthings dotterbolag i England, och nyttjar den befintliga terrorlagstiftningen. Kaupthing i sin tur planerar att stämma Storbritannien. Kaupthings anställda har överbelånat sig, misskött finanserna etc, men …   ►