2008 11 20

All makt åt EU

Idag röstar vår riksdag igenom en knippe lagar som kommer att minska dess makt, det handlar givetvis om EU-fördraget. Enligt 10 kapitlet, 5 §, första stycket i regeringsformen strider en ratificering av Lissabonfördraget mot grundlagen. Riksdagen kan enligt denna inte överlåta beslutanderätt som rör principerna för statsskicket. Den beslutande makten vidarebefordras i allt större utsträckning …   →

Klimatfunderingar

Koldioxid – hur kunde den snälla oskyldiga gasen som är avgörande för livet på jorden plötsligt bli boven i klimatdramat? Koldioxid räknas som en av de värsta växthusgaserna, vid sidan av freoner, kväveoxid, metan, vattenånga och ozon. Dessa gasers växthuseffekt beror på att de släpper igenom solljus, som värmer upp jordskorpan, men värmen kan sedan …   →