2008 12 16

En perfekt och skön värld

När jag var yngre trodde jag att världen var planerad och sofistikerad. De ekonomiska och politiska modellerna hade visserligen sina brister, men de underliggande systemen med lagar, juridik, banker, företag och organisationer borgade för grundläggande stabilitet, ett ramverk för det moderna samhället. Jag tog för givet att företag och företagare alltid skulle finnas, och erbjuda …   →