2009 02 04

Dags att läsa Marx?

Ja, det är många som menar att vi borde plocka upp Marx skrifter igen, och där söka svaret på orsakerna till dagens kris och kapitalismens dilemma. Kapitalism handlar i sin ursprungliga form om rätten till privat ägande, och därifrån utgår investeringar, ägande av företag etc. Men hur de röda ska gå till väga för att …   ►