2009 02 16

Piratebay-martyrerna

Oavsett utgången av dagens rättegång lär fildelningensförespråkarna vinna; en friande dom talar sitt tydliga språk, medan en fällande dom anses förvandla Svartholm och Neij till martyrer. Kanske bättre att kidsen har dessa nunor på T-shirten är Che Guevaras? En fullständig kontroll av folks användande av filer på Internet kräver en gigantisk övervakningsapparatur, och resulterar i …   →

Kultur och statskultur

Efter att snabbt ha ögnat igenom dokument rörande den s k kulturutredningen, slås man av tanken huruvida kulturen ska samordnas av staten eller överlåtas åt civilsamhället. Lyssna bara på ordet Kulturutredningen. Här handlar det inte om någon specifik kultur utan begreppet i sin helhet. Staten ska utreda kulturen. Det faller på sin egen orimlighet. Kulturbegreppet …   →

Anders Björck sticker ut

Björck visar än en gång att han har en stark känsla för integritet, och lämnar sin post som ordförande för Försvarets underrättelsenämnd i protest mot den s k FRA-lagen. Kanske är det ett tecken i tiden? Vi ser att den nya administrationen i Vita huset håller på att montera ner Bush-politiken, medan vi här i …   →