2009 03 22

Vänsterns stora BONUSLOTTERI

De flesta socialister och vänstermänniskor vill organisera samhället så att löner och ersättningar harmonierar med varandra, dvs ingen tjänar för mycket och ingen tjänar för lite. Det så kallade lönegapet ska minimeras, vilket i praktiken innebär att attraktiva hantverk jämställs med oattraktiva. På pappret är alltså läkarens prestationer likställda (eller närställda) med gruvarbetarens, och visst …   →

Den ENORMA arbetslösheten

Arbetslösheten tenderar att bli skyhög i svallvågorna av finanskrisen, vilket verkar förvåna en och annan bloggare. Låt oss komma ihåg att Sverige haft en skyhög arbetslöshet ända sedan 70-talets oljekriser och strukturomvandlingar, med några få ljusglimtar under slutet av 80-, 90-talen, samt strax innan dagens finanskris. Nu försvinner jobben igen, och vi kan återigen konstatera …   →