2009 04 15

Finns den GODA starka staten?

Om vi tänker oss en stigande graf, med totalitära stater till höger och anarki till vänster, så har vi skapat en enkel måttstock över statsmaktens befogenheter. I totalitära stater som Sovjetunionen och Nazityskland är medborgaren förtryckt och svag. I anarkier som t.ex ”vilda västern” tvingas medborgaren att beväpna sig, då statsmakten är svag måste medborgaren …   →