2009 08 11

Den konservativa kryddan

Det har tydligen blivit populärt att vara kristen och konservativ, åtminstone i vissa kretsar. Det talas om dygder, som om det vore en kristen uppfinning. Redan de gamla grekerna lyfte fram specifika värden som människan skulle sträva efter. Rättrådighet, tapperhet, vishet och måttfullhet var antikens viktigaste dygder, vilka därefter kompletterades med de kristnas tro, hopp …   →