2009 09 29

Välkommen till doktorn – du har nu plats 48 i kön…

Jag förstod inte hur märklig den svenska vårdadministrationen var förrän jag fick barn, och därigenom hade upprepad kontakt med sjukhus, barnavårdscentralen etc. Och det är inte läkarna och kvaliteten på vården som är dålig, nej, utan tillgängligheten. Jag ser födande mammor som blir hemskickade trots att de ska föda om en timme eller två. Barn …   →