2009 10 01

Stalin…?

Vad vill vänsterpartiet med näringslivet?

Saxat från Vänsterpartiets webbsida: Nej, vi vill inte förstatliga privata företag. Vi menar att motmakten mot kortsiktiga, spekulativa ägare som inte tar samhällsansvar är olika former av ”gemensamt ägande”, alltså samhälleligt ägande, kooperativ och löntagarägande. Även traditionella småföretag har sin plats i en strategi för ekonomisk demokrati. Vad är egentligen samhällsansvar? Och vilka bestämmer vad …   →