2009 10 21

Islamofober är vi allihopa

De flesta västerlänningar är s.k islamofober. Eller rättare sagt, vi är skeptiska till nästan all religionsutövning, om den inte är uttunnad och sekulariserad. Vi är tillika även kristofober, ty vi ogillar alla kvinnoförnedrande påbud som finns i bibeln och alla blodtörstiga lagar och sedvänjor. Vi tror inte att nattvardsvinet förvandlas till Jesu blod och brödet …   →