2009 11 08

Om att avfärda Ayn Rand

Johan Wennström skriver idag kritiskt om Ayn Rand på SvD:s ledarsida. Vi får egentligen inte reda på särskilt mycket, förutom att Rand var elitist, hon jämförs dessutom med författaren Dan Brown. Här undrar man om det har skett något intellektuellt journalistiskt arbete över huvud taget, eller blott en miss i rubriksättningen? Egentligen borde jag inte …   →