2010 03 09

Varför rattar Ohly den rödgröna skutan?

Sanna Rayman begrundar maktfördelningen i det rödgröna blocket, och kommer fram till att vänsterpartiet har en hel del att säga till om, med hot om avhopp som främsta vapen. Därför blev det ett gemensamt och tydligt nej till det s.k RUT-avdraget. För de borgerliga småpartierna är det svårare, eftersom samarbetet inom alliansen är mer etablerat, …   →