2010 03 25

Asks pudel

Håller med många andra, att Asks pudel var ynklig. Hon förstår uppenbarligen inte rättsväsendets grundpelare, att man är oskyldig tills motsatsen bevisats, och följaktligen är hon inte lämplig som justitieminister. Finns det brister i vårt politiska system som leder fram till en dylik situation? Det är är ju så att alla, både du, jag och …   →