2010 06 23

OMÖJLIGT att stoppa oljeläckan i Mexikanska golfen?

Håller BP:s oljeläcka på att utveckla sig till ett fullbordat skräckscenario? Nu börjar det pratas om att läckan inte kan tätas. Det enorma trycket av gas och olja på 1500 m djup kan innebära att borrledningen undermineras och ännu fler läckor uppstår, vilket skulle resultera i att flera miljarder fat olja strömmar ut i mexikanska …   →

Obama vet hur mycket du har på bankkontot

Mark Klamberg skriver intressant om förhandlingarna mellan EU och USA gällande utbyte av bankuppgifter, det s.k SWIFT-avtalet. Ska EU gå med på att lämna ut uppgifter till USA eller ej? Det uttalade syftet är att är att spåra transaktioner som kan kopplas till finansiering av terrorism. Vi har sedan tidigare EU:s penningtvättdirektiv som tvingar banker …   →