2010 07 05

Arbetarpartiet moderaterna

Bildandet av den borgerliga valalliansen var ett snilledrag. Partierna enades i alla viktiga politiska frågor före valet och visade en enad front utåt. Nu uppfattades plötsligt vänsteralternativet som splittrat och luddigt. Det var bara en tidsfråga innan s, mp och v själva tvingades att bilda en allians för att framstå som trovärdiga. Till skillnad från …   →