2010 08 31

Ska enmansföretag ha jämnställdhetsplan?

Enligt de rödgrönas manifest ska alla företag ha en jämställdhetsplan, även enmansföretag. Spännande utveckling, må jag säga. Jag har ju själv ett enmansföretag, och tänkte härmed formulera planen: Alla anställda ska ha lika förutsättningar. Karriärmöjligheterna och arbetsuppgifterna ska inte avgöras av kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, ålder el.dyl. VD ansvarar för att detta uppnås och …   →

Sahlins irriterande skattefråga

Det var knappt Sahlin lyckades ta sig ur SVT:s Aktuellt helskinnad när programledaren satte henne på pottan. Först menade hon att skattesänkningar alltid är ett hot mot välfärden. Men när hon själv vill sänka skatten för pensionärer då underminerar det plötsligt inte välfärden. Det finns tydligen olika typer av skattesänkningar. Kanske beror det på vem …   →