2010 10 18

Ideologiskt vacuum?

Demoskops vd Anders Lindholm skriver intressant i DN om de böljande väljarskarorna. Medborgarna har idag en lösare ideologisk förankring än tidigare, vilket möjliggör stora övergångar från t.ex socialdemokrater till moderater. En undersökning gällande 1000 svenskars ideologiska tillhörighet resulterade i detta: • Liberal 27 procent • Socialdemokrat 23 procent • Socialist 8 procent • Konservativ 6 …   →