2010 10 20

Vad får vi för skattepengarna?

Den svenska matematikundervisningen på gymnasienivå har stora brister konstaterar skolverket i en ny rapport. Det handlar om att många lärare har dålig kompetens, och inte kan hålla lektioner på tillräckligt hög nivå. Skolverket drar i larmklockan och kräver uppryckning; trots försök till satsningar under flera år står undervisningen och stampar. Samtidigt kan vi läsa att …   ►