2010 10 27

Samarbetet som aldrig fanns

Nu skiljs de rödgröna åt, samarbetet mellan socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet läggs på is. Det var väntat, redan under valkvällen konstaterade experterna att pakten inte skulle hålla. Genom skapandet av den starka borgerliga alliansen 2004 – som senare visade god regeringsduglighet även i kristider – satte man de rödgröna på pottan. De tvingades in i …   ►