2010 11 19

Maila din riksdagsman!

I tider av frihetskränkande regleringar, övervakning och registrering är det viktigt att vi medborgare kontaktar våra folkvalda och protesterar (du kan läsa mer om integritetskränkande lagar hos FRApedia). Detta mail skickade jag till centerpartiets stockholmska riksdagsgrupp: Kära riksdagsledamot, Jag motsätter mig datalagringsdirektivet. Min röst på centern överensstämmer inte med denna lag. Härmed vill jag överlämna …   →