2010 11 23

Idag går Sverige med i Europas förenade stater

Idag klubbar riksdagen igenom de grundlagsförändringar som i praktiken avslutar Sveriges status som suverän nation. EU-medlemskapet skrivs in i grundlagen. Vi är snart fullvärdiga medlemmar i en union, som vi svårligen kan lämna. Stora delar av det politiska beslutsfattandet lämnas över till Bryssel i enlighet med Lissabonfördraget. Utan att vara alltför konspiratoriskt lagd kan man …   →