2010 12 13

Skulle FRA kunnat förhindra dådet?

I dessa tider av avlyssning och övervakning bör man fråga sig varför FRA inte avslöjade bombmannen i Stockholm? FRA ska i och för sig inte spana på svenskar, men genom informationsutbyte med liknande organisationer utomlands kringgår man detta galant. Ingen larmade om den förmodat ensamma gärningsman som tog sin bil upp från södra Sverige och …   →