2010 12 14

Om några månader avlyssnar FRA svenska mål

Det tog inte mer än tre dagar efter bomben i Stockholm förrän både politiker och medborgare ropar efter mer övervakning. Genom att massavlyssna svenska folkets förehavanden på internet, deras telefonsamtal och banktransaktioner hoppas man kunna ringa in extremister och andra våldsverkare, och på detta sätt förhindra storskalig brottslighet. Problemet är att massavlyssningen har många brister. …   →

Den avskydda medelklassen

När man läser bloggar, debattartiklar stöter man ofta på begrepp som medelklassig eller andra ordkombinationer innehållande ordet medelklass, ofta i nedlåtande eller ännu hellre förlöjligande syfte. Att ha en arbetarklassbakgrund har länge ansetts fint, framförallt i socialistiska kretsar; det visar på ett enkelt och rent ursprung, och att man har förverkligat sig själv på egen …   →