2010 12 15

Terrorism, självmord och äktenskapliga problem?

Detaljerna börjar att klarna kring stockholmsbombaren. Tydligen var det hans fru som blev alltmer radikal, och äktenskapet började att knaka i fogarna. Hon ville skilja sig, möjligen för att maken inte var lika dedikerad. Detta var givetvis ett stort misslyckande för bombaren, då paret hade tre små barn tillsammans. Han försökte förtvivlat att leva upp …   →