2011 02 02

Är det Kamprad eller statsmakten som är girig?

Jag har lite svårt att släppa det här med IKEA och deras moraliska skyldighet att betala skyhög skatt i Sverige, trots att det är ett globalt bolag, med större delen av verksamheten utanför vårt lands gränser. Gör din plikt mot samhället, står det i Aftonbladet. Hade IKEA inte flyttat pengar och tillverkning från Sverige skulle …   →