2011 02 21

Det förstatligade kapitalet

De flesta av oss är överens om att vi lever i ett kapitalistiskt samhälle, där entreprenörskap och fria marknader spelar en avgörande roll. Om man vill vara lite mer nyanserad kan begreppet blandekonomi användas, det finns ju trots allt områden som staten reglerar. Sammanfattningsvis tror nog de flesta att näringslivet och marknaderna är mer eller …   →