2011 03 16

Hur ”skapa” nya jobb?

Regeringen har som vi alla känner till en arbetslinje, som går ut på att få folk i arbete. När fler jobbar ökar skatteintäkterna, bidragsberoendet minskar, och i framtiden kan vi möjligen sänka skatten med några procent. Genom att sänka skatten för de som jobbar, minska a-kassan en smula för de högst avlönade, införa nystartsjobb, effektivisera …   →