2011 03 17

Vilka länder befinner sig inte i kris?

Ofta pratar vi om de s.k piigs länderna, och vilka enorma problem de har, och huruvida de ska ta sig ur krisen eller ej. Vi nämner sällan de länder som lyckats bra, exempelvis Nederländerna, Österrike, Tyskland, Norge, Schweiz, Cypern etc. Här är arbetslösheten fortfarande förhållandevis låg, man har goda finanser, kombinerat med en mycket hög …   →