2011 06 15

Istid ersätter global uppvärmning?

Under senare har år klimatet blivit något kallare, vilket märks även här på Cypern; och Peter Wintoft på institutet för rymdfysik i Lund menar att vi är på väg in i en ny istid. Då kan man fråga sig om den här nya istiden ersätter den tidigare globala uppvärmningen, eller om de tar ut varandra? …   →