2011 06 19

De lata grekerna…

Efter åratal av ekonomisk vanskötsel står nu den grekiska staten inför en möjlig konkurs, eller vad man nu ska kalla det för, ”omstrukturering” av lånen kallas det visst. Nya lån måste in, för att betala räntan på gamla. Och frågan är om det blir något över till folket eller några storslagna politiska visioner under de …   →

Ska staten bekosta aborter?

Det görs ca 35.000 aborter om året i Sverige. Att få fram faktiska kostnader från landstingen är inte lätt. Givetvis beror det på om det är en medicinsk eller kirurgisk abort. Efter en snabb research, som inte resulterade i några länkar, kom jag fram till att en abort kostar samhället i snitt ca 10.000 kr/st, …   →