2011 07 06

Tvångsförvaltning av den grekiska ekonomin?

Idag ordnas ett storbanksmöte anordnat av IFF med anledning av den grekiska krisen, de tongivande länderna är Tyskland och Frankrike, vars utrikesministrar spelar första fiolstämman. Om Grekiska politiker ens är med i orkestern framgick inte av artikeln. Det hela verkar handla om hur Grekland ska göra en konkurs utan att det kallas för konkurs, och …   →