2011 10 01

Idétorka

Flytten till Cypern har knappast gett liv åt bloggen. Jag befinner mig i ett nytt land, med en annan politisk kultur. Saker jag tidigare retat mig på finns inte längre, den svenska politiska debatten känns avlägsen, medan de cypriotiska samhällsproblemen ännu inte är helt greppbara. Jag kan helt enkelt för lite. Mitt politiska intresse är …   →