2012 01 20

FRA bryter mot lagen

FRA är en civil myndighet som avlyssnar och registrerar kommunikation på internet, samt mobil- och telesamtal. Regeringen gav FRA uppdraget med ett visst förbehåll, men nu visar det sig att de inte håller sig till reglerna. Man har lagrat personuppgifter som inte har kopplingar till specifika signalspaningsuppdrag, samt att man inte tömt databaserna på personuppgifter. FRA …   →