2012 02 12

Bankerna bakom den statsekonomiska krisen?

Är det giriga finansvalpar och maktlystna bankchefer som står bakom dagens statsekonomiska kris? Hur kan banksektorn ha så stor makt att den kan få stater på fall? Det krävs inte någon större analysförmåga för att inse att hela den här sagan är just en saga. Att stater är skyldiga pengar är knappast Swedbank, Lehman Brothers …   →