2012 02 24

Škoda Estelle

Kvinnonamnet Estelle är ett franskt namn som motsvarar det latinska Stella som betyder ”stjärna”. Namnet har också använts i engelskspråkiga länder sedan Charles Dickens använde namnet i en av sina böcker. En äldre variant är Estella. I Sverige är namnet förhållandevis ovanligt. 31 december 2011 fanns det totalt 1 218 personer i Sverige med namnet Estelle, varav 604 med det som tilltalsnamn. År 2003 …   →