2012 03 06

Är svensken fattig?

Självbilden i Sverige är att man bor i ett av världens rikaste länder och att levnadsstandarden är särdeles hög. Det här är något som de flesta är eniga om, och att ifrågasätta saken är i det närmaste omöjligt. I bästa fall får man ett försynt eller överlägset leende tillbaka. Sverige är bäst. Punkt. Under valrörelsen …   →