2012 03 19

Storföretag nolltaxerar

Det har uppmärksammats att en del svenska storföretag, t.ex Securitas betalar lite eller inget i skatt. Medan en egenföretagare som sliter för att få igång verksamheten betalar ca 50-60% av intäkterna i olika former av skatt. Nåväl storföretagets anställda betalar ju i och för sig skatt, och eftersom de anställda är många så blir det …   →