2012 03 27

Altruism – konsten att offra sig

Altruism (självuppoffrande, osjälviskhet) har i västvärlden länge setts som ett ideal. Begreppet förknippas ofta med kollektivism, då ett självuppoffrande sinne anses gynna gemenskapen. Från antikens Spartaner som offrade sig för sitt land, till Jesus på korset, till myten om den ädle vilden i Nya världen som inte ens verkade känna till äganderätten.  Civilisationen anses ha …   →