2012 04 13

Kommer Spanien att lämna euron först?

Grekland har ju sina problem, och det kommer att krävas enorma uppoffringar för att få landet på fötter, men landet är litet och representerar en mindre del av den europeiska ekonomin. Landet är inte systemkritiskt för EU-samarbetet. Spanien däremot – som inte heller får bukt med sina statsfinanser – är ett stort land och utgör …   →