2012 04 26

Sultan besöker Afrodites ö

Sultanen av Oman, Qaboos bin Said al Said, besökte nyligen Cypern. Med i sällskapet fanns ca 200 personer, två Boeing 747:or, en Lear Jet, plus ett militärt transportplan för hans limousiner. Sultanen lämnade 3000 euro i dricks till hotellpersonalen, samt guldklockor till hotellcheferna. Han träffade inga politiker eller representanter för näringslivet, besöket var enbart avsett …   →