2012 07 17

Kollektivet är den stora illusion som vi alla vill gömma oss bakom

Kollektivet är den stora illusion som vi alla vill gömma oss bakom. När något går bra kan alla ta åt sig av äran en smula, ty det var ju kollektivet som beslutade. När något går dåligt kan den ansvarige gömma sig i massan, ty det var allas fel. Samtidigt vet vi alla att det alltid …   →