2012 07 21

EU á la Carte

EU tar hem spelet menar ekonomiskribenten Peter Benson i SvD Näringsliv, och med detta menas mer ekonomisk makt till unionen; medlemsstaterna blir vasaller vars finanser radiostyrs från Bryssel. Krisen permanentas, norr skapar tillväxt medan söder lever på socialhjälp. Det kan absolut bli så att EU röstar igenom mer makt år sig självt. Men vad händer sen? …   →