2012 07 25

Peseta, drachma, lira?

Grekland, Spanien och Italien har stora finansiella problem, förmodligen är problemen för stora för att resten av EU länderna ska kunna hjälpa dem. I praktiken innebär det att man förmodligen lämnar valutasamarbetet. Det kan handla om dagar eller månader, beroende på hur länge pengarna räcker. I media har valutaskiftet beskrivits som något mycket svårt och …   →