2012 07 31

Eurover?

Är det dags att förbereda sig – inte bara för enstaka avhopp från valutasamarbetet – utan för en fullskalig medmontering av euron? Krisen accelererar. Och det är många som spekulerar där ute. Läget är dystert för Grekland, som förmodligen inte uppfyllt sina sparbeting och dessutom står utan pengar inom några månader. Spanien har det svårt …   →